Newsletter

Nume:

E-mail:

Multimedia

Spot radio
This text will be replaced by the flash music player.
Imagini
     

Parc Balnear in Regiunea de Nord Vest- locatiile Tasnad, Beltiug, Marghita

Satu Mare / pre-aderare

RO2006/018-147.04.01.01.03.10 Phare - 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala

Rezultate:

-Lucrari de investitii pe parcurusul 18 luni.

Locatia Tasnad:

-retele electrice exterioare, satie de epurare, reconditionarea bazinelor existente, retele de apa potabila, retele de canalizare pentru apa termala, accese rutiere in incinta,trotuare,alei pietonale, parcari,grupuri sanitare

Locatia Beltiug:

-retele electrice exterioare, statie de epurare, retele de apa potabila, retele de canalizare menajera si pluviala, retele de canalizare pentru apa termala, accese rutiere in incinta

Locatia Marghita:

-retele electrice exterioare, statie de epurare, retele de apa potabila, retele de canalizare menajera si pluviala, retele de canalizare pentru apa termala, accese rutiere in incinta, grupuri sanitare

 

Pe parcursul proiectului se preconizeaza 230 locuri noi de munca iar pe faza de operare a proiectului se prevad alte 49 locuri de munca.

Implementarea proiectului va aduce o crestere a gradului de atractivitate turistica si dezvolatare prin turism a economiei zonale/regionale

 nu au fost probleme

Beneficiar
Locatia Beltiug 1.268.865,00 EUR
Locatia Marghita 1.280.914,00 EUR
Locatia Tasnad 1.303.654,00 EUR
Contractor
Guvernul Romaniei 812.496,00 EUR
Ministerul Finantelor Publice 2.437.489,00 EUR
AfaceriPublice.ro Feed-ul RSS al afaceripublice.ro