Newsletter

Nume:

E-mail:

Multimedia

Spot radio
This text will be replaced by the flash music player.
Imagini
     

Scrisoare deschisa - Apelurile de proiecte lansate in anul 2013, contractarea lor si instructiunea nr 94, cu privire la schimbarea partenerilor in etapa contractarii

Catre: Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

In atentia: Domnului Cristian Ababei, Director General
CC: Ministerul Fondurilor Europene

In atentia: Domnului Eugen Orlando Teodorovici, Ministru

Scrisoare deschisa

Ref: Apelurile de proiecte lansate in anul 2013, contractarea lor si instructiunea nr 94, cu privire la schimbarea partenerilor in etapa contractarii

Stimate Domnule Director General,

Avand in vedere apelurile de proiecte lansate pe parcursul anului 2013 si evaluarea proiectelor depuse, dorim sa tragem un semnal de alarma inainte ca acest program sa-si piarda cu totul directia si inainte de a mai fi savarsite alte ilegalitatli dictate de interse personale si de grup, cerandu-va imperativ:
1. Anularea/revizuirea Instrucliunii nr 94, cu privire la inlocuirea partenerilor in cadrul proiectelor finanlate prin POSDRU 2OO7 -2013;
2. Analiza temeinica a tuturor documentelor Solicitantilor si Partenerilor care au semnat sau sunt in curs de semnare a contractelor de finantare, in concordanta cu cerintele ghidului Solicitantului Conditii Generale 2013, precum si ale Ghidurilor Solicitantului - Conditii Speciale.

Solicitarile noastre se intemeiaza pe o serie de nereguli, ca sa nu le spunem ilegalitati, pe care le vom prezenta in cuprinsul prezentei scrisori.

Conform Ghidului Solicitantului - Conditii Generale 2013 (pag 15) evaluarea capacititii financiare se face astfel "Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 gi n-3) conform bilantului contabil depus SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale."

Din acest paragraf, rezulta limpede ca, o organizalie care a castigat un numar de 34 de proiecte in cadrul apelurilor de proiecte din anul 2013, cu o valoare cumulata de 34 milioane de euro, ar fi trebuit sa aiba o un rulaj de minim 34 milioane de euro cumulat pe ultimii 3 ani fiscali, ceea ce ar insemna aproximativ 142 milioane RON.

Ne exprimam indoiala ca o Asociatie ar putea sa fi avut un astfel de rulaj, de aceea, consideram ca cel putin din acest punct de vedere, contractarea ar trebui sa se realizeze cu luarea in considerare a acestui aspect prevazut in ghidul solicitantului, asa cum Autoritatea de Management l-a aprobat si in baza caruia solicitantii au scris si depus proiectele.

Din pacate, exemplul Asociatiei de Intrajutorare Elen, care a cagtigat 34 de proiecte, caci despre ea este vorba, nu este un exemplu singular nici in randul soticitantilor deveniti ulterior Beneficiari, dar nici in randul partenerilor.

De aceea, ne intrebam si va intrebam de ce nu ati dispus masuri de corelare a listelor cu beneficiarii tuturor apelurilor de proiecte de la toate Organismele Intermediare POSDRU, astfel incat sa puteti analiza daca sunt sau nu sunt respectate conditiile din ghidul solicitantului, care intelegem ca sunt obligatorii si nicidecum optionale sau in cazul in care ar fi fost optionale, ar fi trebuit sa le marcali ca optionale in ghidurile solicitantului.

De asemenea, in mod lipsit de "fair-play", au fost aprobate numeroase proiecte ale aceluiasi Beneficiar, cu bugete identice pana la zecimale, ceea ce inseamna ca avem de-a face cu proiecte multiplicate de x ori, care de cele mai multe ori au grupuri tinta din aceleasi cateva localitati. In acest context, ne intrebdm daca aceasta este strategia dumneavoastra pentru acest program, avand in vedere numeroasele proiecte de pe primele apeluri de proiecte din cadrul acestui program, care desi erau strategice si aveau bugete maxime (5 mil eur) nu aveau nicio persoana in grupul tinta, deoarece acestea aveau exclusiv activitati de campanii publicitare si de informare. Ulterior acestei constatari, ati ajuns sa impuneti prin ghiduri cu cerinte aproape imposibil de indeplinit in ceea ce priveste valoarea financiara alocata versus numarul de beneficiari din grupul tinta.

Constatam astfel cu dezamagire ca nici macar in acest moment nu exista o strategie pentru acest program, ca desi se platesc inca gregelile din primele apeluri de proiecte lansate pe program, tot alegeti chiar si in aceste conditii sa nu respectati ghidurile solicitantului, ba chiar sa le faceti sa para doar niste texte orientative bune doar de pus la mapa de prezentare si nimic altceva.

Mai mult decat atat, cand constatati exact cele prezentate mai sus, anume ca nici solicitantii, nici partenerii in mod special nu indeplinesc conditiile de capacitate financiara, repetam, cele impuse de catre AM POSDRU in ghidurile solicitantului, va vine ideea salvatoare si inventali repede o instructiune care permite schimbarea partenerilor in faza contractarii, pe care o supuneti consultarii pret de o zi, in mod evident netransparent si nelegal, daca stam sa analizam faptul ca aceasta instructiune incalca tocmai ghidurile solicitantului si poate pune in pericol un intreg program.

Cu toate acestea, ne intrebam daca aveti cunostinta ca aceasta instructiune, in cazul in care vreun Beneficiar alege sa schimbe partenerii, de faptul ca noii parteneri introdusi in faza de contractare nu au fost evaluati, iar in felul acesta dispuneti in mod abuziv ca Serviciul de Contractare sa indeplineasca cumulativ sarcini de evaluare si selectie.

In aceste conditii ne vedem nevoiti sa va informam ca in sarcina acestui serviciu intra elaborarea contractelor de finantare si pregatirea si semnarea acestora, precum si alte atributii legate de modul de contractare, dupa ce a primit deciziile de aprobare a finantarii asa cum rezulta din Regulamentul de organizare si functionare al AM POSDRU afisat pe site-ul Institutiei.

In cazul in care exista situatii exceptionale care afecteaza grav bunul mers al contractarii, va rugam sa definiti intocmai, in mod exhaustiv acele situatii exceptionale, astfel incat sa ne asiguram de buna credinta, dar si de legalitatea contractarii acestor proiecte si sa nu lasati formulari generale in instructiune precum - "beneficiarul (liderul de parteneriat) face dovada clara, cu documente justificative scrise si suficiente ca mentinerea parteneriatului / partenerilor in proiect blocheaza sau creeaza dificultati majore in ceea ce priveste contractarea  si/ sau derularea in bune conditii a proiectului".

Din acest extras (Instructiunea 94) nu rezulta in nici un fel care sunt acele dificultati majore la contractare si nici care sunt motivele obiective care le-au determinat.

Pentru toate aceste motive, va cerem sa analizati si sa dispuneti masurile corecte pentru cele doua puncte ale scrisorii noastre in cel mai scurt timp cu putinta, inainte de a ne adresa Autoritatii de Audit, DG Employment si Curtii Europene de Conturi (ECA).Sindicatul Agricultorilor din Romania
ActiveWatch
Asociatia Salvati Dunarea si Delta
Asociatia Ecopolis
Asociatia Valea Florilor
Asocialia Femeilor din Mediul Rural din Resiunea Sud-Est
Asocialia Tinerilor Agricultori din Rom6nia
Asocialia Agrolactis
Asocialia pentru promovarea si integrarea romilor din Dimbovita
Valea Riului Cooperativa Agricold


AfaceriPublice.ro Feed-ul RSS al afaceripublice.ro